Polityka prywatności

STUDIO RELAKS „TANIA” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasze Serwisy.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza STUDIO RELAKS „TANIA” TATIANA ADAMCZYK-MARCINIAK z siedzibą w Gdańsku (80-541), ul. Wolności 21-D, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 190396298, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniach Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach: www.studiotania.pl oraz blog.studiotania.pl.
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. Dane osobowe

 1. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. imię, adres e-mail) dla celów niezbędnych do korzystania z Serwisu (np. poprzez wypełnienie formularza do wysyłania wiadomości lub komentowania wpisów).
 2. Studio Relaks „TANIA” nie udostępnia danych kontaktowych swoich Użytkowników osobom/firmom trzecim.

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  Cookies sesyjne - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  Cookies trwałe - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1.  Konfiguracja Serwisu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 3. Analizy i badania oraz audyty oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: YouTube [www.youtube.com] – administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA.
 5. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics - administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA.
 6. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook [facebook.com] – administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; Google Plus [plus.google.com] – administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA; YouTube [www.youtube.com] – administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Zostaw odpowiedź